top of page

                                          NHÀ MÁY CƠ KHÍ HG ENC

CHI TIẾT DỰ ÁN

Nhà máy với diện tích : 13.000 m2 với tổ hợp nhà máy và văn phòng làm việc

Diện tích xây dựng : 7.000 m2

Diện tích cây xanh : 3.000 m2

Diện tích kho bãi : 3.000 m2

Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV HGENC VINA

bottom of page