top of page

FAR EASTERN POLYTEST

-Dự án nhà máy Far eastern Polytest 

CHI TIẾT DỰ ÁN

Chủ đầu tư : công ty Far eastern Polytest _ Việt Nam

Thuộc Da 200ha -tập đoàn Far eastern tại Bàu Bàng Bình Dương

bottom of page