top of page

Dự án nhà máy Hung-A tired 

CHI TIẾT DỰ ÁN

Nhà máy với diện tích : 62.000 m2

Công trình hiện hữu :22.000m2
Diện tích xây dựng mới :21.000m2
Đường nội bộ: 5.800 m2
Cây xanh: 12.000 m2

Chủ đầu tư : H-A  TIRE VINA CO.,LTD

bottom of page